Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Liên Xô,
  • Chủ nghĩa Tư bản
  • Phong trào giải phóng dân tộc, Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - CUỐI THẾ KỈ XIX)

Bài 09: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 233


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945).
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.
Bài giảng thuộc nội dung HS tự đọc, các em xem video để tham khảo

Chưa có thông báo nào