Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Sự phát triển của cách mạng
  • Lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)

Bài 03: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (tiết 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.392

Chưa có thông báo nào