Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc phản công của Pháp tại Huế
  • Phong trào Cần Vương
  • Phong trào Cần Vương (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 03: Phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 594


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.
Bảng niên biểu các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương

Thời gian

Tên cuộc khởi nghĩa

1886 - 1887

Khởi nghĩa Ba Đình

1883 - 1892

Khởi nghĩa Bãi Sậy

1885 - 1896

Khởi nghĩa Hương Khê

Chưa có thông báo nào