Học tốt Lịch sử 8 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam : Chiến sự ở Đà nẵng 1858 - 1859
  • Chiến sự ở Gia Định 1859
  • Cuộc kháng chiến chống Pháp 1858 - 1873: Tại Đà nẵng và 3 tỉnh Đông Nam kỳ
  • Kháng chiến lan rộng ra 3 tỉnh Tây Nam kỳ
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 - 1918

Bài 01: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 866


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để đạt kết quả tốt nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào