Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Warm up
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • Activity 1 + 2
  • Activity 3
  • Activity 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Nice to see you again

Unit 1: Nice to see you again - Lesson 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 15.059

Lưu ý: Tiêu đề của bài là "NICE TO SEE YOU AGAIN", cô nói nhầm chút xíu các con nhé

Chưa có thông báo nào