Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng
  • Ngữ pháp
  • Task 1
  • Task 2
  • Task 3
  • Task 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 14: What does he look like?

Unit 14: What does he look like? - Extra Exercises

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 886

LƯU Ý: TASK 1- EXCERCISE 1 (FIND THE WORDS) BỔ SUNG THÊM TỪ "BIG" TRONG BẢNG (CỘT SỐ 4, HÀNG SỐ 6).

Chưa có thông báo nào