Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Phonics
  • 2. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: What time is it?

Unit 11: What time is it? - Lesson 3

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.565

Học sinh lưu ý:

Tham khảo video về cách đọc -oo (cô giáo hướng dẫn ở đầu clip 1. Phonics) ở link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=hDJQM9XxsCc

Chưa có thông báo nào