Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sentence patterns
  • 2. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2
    • Activity 3,4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: Where were you yesterday?

Unit 10: Where were you yesterday? - Lesson 2

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.732

Chưa có thông báo nào