Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sound /l/ and /n/
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Nice to see you again

Unit 1: Nice to see you again - Lesson 3

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 7.821


VIDEO 1: SOUND /l/ and /n/
1. A. nine: số 9
B. line: dòng, đường kẻ
2. A. night: ban đêm
B. like: yêu thích
3. A. afternoon: buổi chiều
B. balloon: bóng bay
4. A. low: thấp
B. nose: cái mũi
5. A. niece: cháu gái
B. lorry: xe tải
6. A. snake: rắn
B. lake: hồ
7. A. nap: giấc ngủ ngắn
B. class: lớp

Chưa có thông báo nào