Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sound /j/ and /v/
  • Activity 1
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: I'm from Japan

Unit 2: I'm from Japan - Lesson 3

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 4.796

Học sinh lưu ý:

Trong clip 4 - Activity 4, ở 4:56: cô giáo viết nhầm tên thành phố, từ đúng là London.

Chưa có thông báo nào