Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Phonics
  • 4. Exercises
    • Activity 1,2,3
    • Activity 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: What does your father do?

Unit 12: What does your father do? - Lesson 3

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.337

LƯU Ý: Các con thân mến! Actitity 6 là hoạt động trên lớp, các con thực hiện hoạt động này cùng các bạn trên lớp nhé!

Chưa có thông báo nào