Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Can you swim?

Unit 5: Can you swim? - Lesson 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 4.475

Chưa có thông báo nào