Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Can you swim?

Unit 5: Can you swim? - Lesson 2

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 3.265

Học sinh lưu ý:

1. Để xem video Warm-up trong clip 1. Vocabulary, các em nhấn vào đường link sau:
2. Trong clip 4: Khi hướng dẫn bức tranh đầu tiên, cô giáo nói nhầm tên nhân vật nữ là Mai. Tên đúng là Akiko.

Chưa có thông báo nào