Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: What do you like doing?

Unit 7: What do you like doing? - Lesson 1

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 3.236

Chưa có thông báo nào