Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 19: What animal do you want to see?

Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 808

Lưu ý: Phần1. Vocabulary từ vựng (vocabulary), cô viết nhầm con chuột túi thành "kangroo", các bạn sửa lại giúp cô thành "kangaroo" nhé!

Chưa có thông báo nào