Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Phonics
  • Activity 1,2
  • Activity 3,4
  • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Where's your school?

Unit 6: Where's your school? - Lesson 3

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.497

Lưu ý: Phần Phonics, các con sửa giúp cô "skateboard" là cái "ván trượt" nhé

Chưa có thông báo nào