Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2,3
    • Activity 4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: What subjects do you have today?

Unit 8: What subjects do you have today? - Lesson 2

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.018

Chưa có thông báo nào