Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercise
    • Activity 1 + 2
    • Activity 3
    • Activity 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: I'm from Japan

Unit 2: I'm from Japan - Lesson 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 8.140

Chưa có thông báo nào