Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2
    • Activity 3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: Where were you yesterday?

Unit 10: Where were you yesterday? - Lesson 1 (p.2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.989

Chưa có thông báo nào