Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary
 • 2. Sentence patterns
 • 3. Exercises
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 14: What does he look like?

Unit 14: What does he look like? - Lesson 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.784

Chưa có thông báo nào