Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercise
    • Activity 1 + 2
    • Activity 3 + 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: I'm from Japan

Unit 2: I'm from Japan - Lesson 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 5.678

Chưa có thông báo nào