Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary
 • 2. Sentence Patterns
 • 3. Exercises
  • Activity 1
  • Activity 2,3
  • Activity 4
  • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: What day is it today

Unit 3: What day is it today - Lesson 2

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.920

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1. Vocabulary: ở 10:48, cô giáo viết nhầm 1 cụm từ, cụm từ đúng là:
Thăm ông bà: Visit grandparents

Chưa có thông báo nào