Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2,3
    • Activity 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 15: When's children's day?

Unit 15: When's children's day? - Lesson 1

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.691

LƯU Ý: PHẦN VOCABULARY, CÔ VIẾT NHẦM THÀNH "The eigth of March", ĐÍNH CHÍNH LẠI LÀ "The eight of March"

Chưa có thông báo nào