Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2,3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Where's your school?

Unit 6: Where's your school? - Lesson 1

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.783

Chưa có thông báo nào