Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: What subjects do you have today?

Unit 8: What subjects do you have today? - Lesson 1

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.852

Học sinh lưu ý:

Trong Activity 3: Listen and tick, câu 1: Đáp án đúng là b (Vietnamese, Art and Maths). Maths có nghĩa là môn Toán nhé, cô nói nhầm thành môn Âm nhạc nên các bạn thông cảm nha

Chưa có thông báo nào