Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Phonics
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: When's your birthday?

Unit 4: When's your birthday? - Lesson 3

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 3.421

Các em thân mến!

Trong clip đầu tiên - Phonics cô giáo có chút nhầm lẫn nghĩa của từ "match". Các em sửa lại nghĩa của từ "match - que diêm/ trận đấu" nhé!

Chưa có thông báo nào