Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 7: What do you like doing?

Unit 7: What do you like doing? - Lesson 2

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 2.347

- Clip 1: (3:09) drawing: sự vẽ, bản vẽ, họa tiết

Chưa có thông báo nào