Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2+3
    • Activity 4+5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: What day is it today

Unit 3: What day is it today - Lesson 1

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 6.466

Chưa có thông báo nào