Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: When's your birthday?

Unit 4: Whens your birthday? - Lesson 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 4.021

Học sinh lưu ý:

Học sinh click vào link dưới để xem video warm-up cô giáo nhắc đến trong clip đầu tiên:

Chưa có thông báo nào