Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2,3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 13: Would you like some milk? - Lesson 1 (p.3)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.177

Học sinh lưu ý: File Audio của Activity 5. Let's sing được đính kèm bài giảng.

Chưa có thông báo nào