Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 17: How much is the T-shirt? - Lesson 2 (p.1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 865

Chưa có thông báo nào