Topclass iLearn Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 3,4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 14: What does he look like?

Unit 14: What does he look like? - Lesson 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.441

Chưa có thông báo nào