4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Chính tả (Nghe - viết): Việt Nam thân yêu
  • Ôn tập quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Chính tả (Nghe - viết): Việt Nam thân yêu. Ôn tập quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 45

Chưa có thông báo nào