4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Mục tiêu bài học
  • Luyện đọc
  • Giải nghĩa từ khó
  • Phân vai luyện đọc diễn cảm
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 18

Chưa có thông báo nào