4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào