4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài - Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Lòng dân (Phần 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 22

Chưa có thông báo nào