4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Luyện đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Sắc màu em yêu

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 21

Chưa có thông báo nào