4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Nhớ - viết: Thư gửi các em học sinh
  • Quy tắc đánh dấu thanh
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Chính tả (Nhớ - viết): Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào