4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 15

Chưa có thông báo nào