4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập
  • Trò chơi
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa (Phần 2)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào