4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Các câu hỏi
  • Thực hành
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào