4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào