4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động, mục tiêu bài học
  • Bài tập
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 13

Chưa có thông báo nào