4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân (Phần 1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào