4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 13

Chưa có thông báo nào