4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động, mục tiêu bài học
  • Luyện đọc:
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 4: Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy (Phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào