4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào