4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động và mục tiêu bài học
  • Ôn tập kiến thức về từ đồng nghĩa - Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Củng cố kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 17

Chưa có thông báo nào