4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động, mục tiêu bài học
  • Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến
  • Cấu tạo của phần vần
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em

Chính tả (Nghe - viết): Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào