4 tuần khởi động Tiếng Việt 5

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài và thực hành kể chuyện
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tuần 3: Việt Nam - Tổ quốc em

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào